"Медникарови Ко" ООД

гр. Пловдив
бул. "Дунав" 77
www.mednikarovi.com
info@mednikarovi.com
GSM: 088/ 774-2869
GSM: 088/ 880-9932

Търговия с инструментална и специална стомана на склад в гр. Пловдив.
Нарязване на заготовки

Над 25 години успешна дейност на българския пазар в търговията с метали

Съответствия в означенията на
специална и инструментална стомана в международните стандарти:
Deutsche Werkstoff - Nummern, DIN ГОСТ стандарт, GOST
1.2080 Х12
1.2379 Х12МФ
1.4034 4Х13
1.2343 4Х5МФС
1.2365 3Х2М3Ф
1.2581 3Х2В8Ф
1.2311 40Х2ГМ
1.2067 ШХ15
1.3343 Р6М5
1.1525 У8А
1.4112 9Х18

инструментална стомана инструментални стомани специална стомана специални стомани instrumentalna stomana instrumentalni stomani steel instrumental steel steels Пловдив Plovdiv