"Медникарови Ко" ООД
Търговия с инструментални и специални стомани. Нарязване на заготовки
гр. Пловдив, бул. "Дунав" 77
088/ 774-2869; 088/ 880-9932
"Медникарови Ко" ООД
Търговия с инструментална и специална стомана. Нарязване на заготовки
гр. Пловдив, бул. "Дунав" 77
088/ 774-2869; 088/ 880-9932